Cây cảnh bonsai đẹp, cây linh sam dáng trực

Cây cảnh bonsai đẹp: LSDT

Hết hàng

Mô tả

Tuổi Cây  4 năm                                  
Chiều Cao           30-40cm ( chưa bao gồm chậu )
Chiều Rộng  25-30cm
Đặc Điểm  Cây cảnh bonsai đẹp, dáng huyền 

 

Linh sam bonsai dáng trực là cây cảnh bonsai đẹp hội tụ những khí phách của một người quân tử, sống ngay thẳng, chính nghĩa, luôn giúp đỡ người khác