Cây Trầu Bà Đế Vương

Cây Trầu Bà Đế Vương: TBDV01

Tổng tiền 149.000 đ

Mô tả

Tuổi Cây  1 năm                                   
Chiều Cao