Bộ mũi mài đá đa năng

Mã sản phẩm: MD20

Tổng tiền 650.000 đ

Mô tả

Bộ mũi mài đá đa năng

Cốt 6 li. Nguyên bộ 20 cái 

Thích hợp để mài đá làm tiểu cảnh bonsai