Tiểu cảnh để bàn mini

Tiểu cảnh để bàn mini: TCMN01

Hết hàng

Mô tả

Tuổi cây:   3 năm
Chiều Cao:   15cm (chưa bao gồm chậu)
Chiều rộng:                            5cm  
Đặc điểm:                          Tiểu cảnh mini, thích hợp để bàn 

 

Tiểu cảnh mini để bàn ẩn chứa một không gian xanh của thiên nhiên, mang lại cho người chơi cây có những giấy phút thoải mái