Tiểu cảnh đồi hồng ngọc mai 5 gốc

Tiểu cảnh đồi hồng ngọc mai: TCNM01

Mô tả

Tuổi Cây  5 năm                                  
Chiều Cao           30 cm ( chưa bao gồm chậu )
Chiều Rộng  45 cm
Đặc Điểm

 Tiểu cảnh bonsai để bàn đẹp, có hoa và quả  

 

Tiểu cảnh đồi Hồng ngọc mai 5 gốc là một tiểu cảnh để bàn đẹp mang biểu tượng cho đại gia đình, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau.