Tiểu cảnh hồng ngọc mai ôm đá

Tiểu cảnh hồng ngọc mai: TCNM02

Mô tả

Tuổi Cây  4 năm                                  
Chiều Cao           40 cm ( chưa bao gồm chậu )
Chiều Rộng  40 cm
Đặc Điểm

 Tiểu cảnh bonsai để bàn đẹp, hoa tỏa mùi hương thơm   

 

Tiểu cảnh đồi Hồng ngọc mai ôm đá là một tiểu cảnh phong thủy núi đồi thu nhỏ trong tác phẩm dành cho những người yêu thích thiên nhiên